Du kan hjelpe deg selv ved å ta ansvar

30.03.2024

"Med stor makt følger stort ansvar." Kloke ord, eller hva? Om det er fra en klok mann, kan diskuteres. De kommer nemlig fra onkel Ben, Spidermans onkel.

Men, hva om vi snur på det, og sier "Med stort ansvar følger stor makt." Jo mer vi velger å akseptere ansvar i livet vårt, desto mer makt vil vi få over det. Å akseptere ansvar for problemene våre, er det første steget i retning av å løse dem.

Ansvar, ikke skyld. Viktig forskjell. Vi kan være skyldig eller uskyldig i noe som har skjedd, men hva vi gjør etterpå, hvordan vi håndterer det, er vårt ansvar. Ved å godta ansvaret, står vi faktisk ved roret, tar kontroll på situasjonen, og mest sannsynlig har flere valg enn hvis vi passivt lot andre bestemme hvordan vi skal respondere på en en situasjon. Vi kan endre og bestemme vår egen atferd (men, ingen regel uten unntak) men svært sjelden andres, såfremt de ikke ønsker endring selv og ser nødvendigheten av det.

Å ta ansvar, for å ta "kontroll" på en situasjon, kan være fint på mange måter. For eksempel i relasjoner. Det hender at en relasjon blir brutt, at andre bryter den, uten at vi selv ønsker det eller forstår hvorfor. Det gir ingen god følelse. Det er vondt. Selv om vi prøver å få plass i livet hans eller hennes igjen, får vi det ikke. Vi legger skylden for at vi har det vondt på vedkommende. Kanskje med rette. Men, så stopper det litt der. Vi kan bli så opptatt av å skylde på noen, at vi glemmer å fokusere på det som egentlig er viktig, nemlig å ta ansvar for oss selv og sørge for at vi føler oss bedre. Ta grep, rett og slett. Noen ganger, i all etterpåklokskap, kan vi se at helt uten skyld i at relasjonen ble ødelagt, er vi kanskje ikke. Det er jo også en del av å ta ansvar; lære av erfaringer og opplevelser.

Nå er det jo ikke sånn at bare vi tar på oss ansvar for all slags elendighet, blir alt bra. Men, jo mer vi velger å gjøre selv, jo mer kontroll får vi over hvordan vi kan respondere og føle oss. Eller makt, om du vil.