Grensesetting gjør oss mer autentiske

05.01.2024

Det kan være vanskelig å sette grenser for seg selv, blant annet fordi vi er engstelige for at grensene vi streker opp, ikke faller i god jord hos andre. Og noen ganger gjør det ikke det. Skal vi da heller velge å gå på akkord med oss selv, med de konsekvensene det fører med seg?

Noen ganger må vi alle gjøre ting som er utenfor komfortsonen vår, gi uten å få, yte mer enn vi egentlig ønsker eller klarer. Men hvis det blir et mønster, at vi alltid setter oss selv til side og visker ut eller flytter på grensene våre, kan det gå galt. Vi kan "utslette" oss selv, miste oss selv. Når vi selv ikke vet hvem vi er, er det jo også vanskelig for dem rundt oss å vite hvem vi er. Å forholde seg til mennesker som er i stadig forandring er ikke så lett, det heller.

Grenser og tydelige rammer gir gjerne trygghet og forutsigbarhet. Vi belaster oss selv i mye mindre grad når vi vet hva vi kan og ikke kan. Vi blir på en måte en ærligere utgave av oss selv. Og ved å være nettopp det, tvinges det frem en form for ærlighet i relasjonene våre. Er dine grenser tydelige, vil omgivelsene bli tvunget til å forholde seg til det. Vi ser responsen, som kan være aksept eller fravær av aksept, men også kanskje undring og forvirring. Aksepteres grensene dine, er dette mennesker som er verdt å ha i livet. Er det motsatte tilfelle, bør man nok tenke igjennom om man skal bruke krefter og energi på relasjoner som reagerer negativt på hvem og hva du er. Noen kan bli forvirret når du endelig setter grenser for deg selv, og en sårbar side kan komme frem. Kanskje han eller hun kan bli redd for at det ikke er en plass i livet ditt mer, og tvinges til å gjøre endringer selv fremfor å kjøre på med seg og sitt hele tiden.

Så, svaret på om vi skal velge å gå på akkord med oss selv for husfredens skyld til enhver tid, mener jeg er nei. Ofte er det slik at ærlighet tvinger frem ærlighet, både bevisst og ubevisst. Jo ærligere og mer autentisk utgave vi er av oss selv, jo flere ærligere og autentiske mennesker har vi i livet vårt. En vinn-vinn situasjon.