Emosjonell avhengighet i vennskap

02.03.2024

Vennskap er noe av det mest verdifulle vi mennesker har med hverandre. Vi deler gleder, sorger og alt imellom med våre nærmeste venner. Da er vennskap givende og positivt, noe som gjør oss godt. Men noen ganger kan vennskapet ta en overraskende retning; Den ene begynner å føle seg avhengig av den andre, for emosjonell støtte og bekreftelse. Emosjonell avhengighet, og det kan være vanskelig å takle.

Emosjonell avhengighet oppstår når behovet for støtte og bekreftelse fra venner blir uforholdsmessig, som om ens egen lykke og mestring uteblir hvis en ikke får dette fra venner, alltid og konstant. Det blir en ubalanse i vennskapet, som er belastende på begge to, men på ulike måter.

Det er mange måter emosjonell avhengighet kommer til syne, avhengig av individuelle forskjeller og dynamikken i det spesifikke vennskapet. For eksempel, den ene trenger alltid råd, trøst eller oppmuntring, men er sjelden der for å gi det samme tilbake. Følelsen av å bli avvist når støtte og bekreftelse uteblir, kan føre til at den andre går rundt med mye dårlig samvittighet eller en følelse av å ikke være en god venn, selv om forventningen om bekreftelse og støtte er i overkant mye.

Eller, behov for fysisk kontakt, i form av en klemmer, en rask klapp på skulderen eller annen form for berøring som i utgangspunktet ikke er verken rart eller problematisk, før det blir overdrevet og det da oppleves som påtrengende.

Så, hva gjør du hvis du oppdager at du er emosjonelt avhengig av venninnen eller kompisen din?

Aksepter at du er i en situasjon der du føler deg emosjonelt avhengig, og vær ærlig med deg selv om hvordan dette påvirker deg og forholdet til vennen din.

Prøv å finne ut av hva som førte til den emosjonelle avhengigheten din. Å forstå hvorfor kan hjelpe deg med å finne måter å håndtere den på.

Forsøk å utvide nettverket ditt. Bygg relasjoner med andre venner, familie eller støttegrupper som kan gi deg den samme type støtte og bekreftelse som du trenger.

Prøv å bygge opp selvtilliten og selvfølelsen din. Bli med på ting som gir deg glede, uavhengig av vennen din. Jo mer trygg og fornøyd du er med deg selv, jo mindre avhengig vil du være av andre for din egen lykke.

Sett grenser for deg selv. Vær for eksempel bevisst på hvor mye tid du har sammen med vennen din.

Og hva gjør du hvis du er venn med noen som er emosjonelt avhengig av deg?

Først og fremst vise empati, lytte og være forståelsesfull fordi det kan være vanskelig å innrømme eller erkjenne sin emosjonelle avhengighet.

Tenk over hva som er dine egne grenser og behov. Hvis du føler at den andres avhengighet begynner å påvirke hverdagen din negativt, for eksempel hvis du blir sliten, eller det påvirker relasjoner til andre, er det viktig å stoppe opp og tenke over hva du kan gjøre for å snu situasjonen.

Oppmuntring til å utvikle sin egen selvstendighet og støtte seg selv. Prøve å få vennen din til å stole på og ha troen på seg selv.

Vær tålmodig og støttende mens vennen prøver å utvikle sunnere mestringsstrategier og bygge opp sin egen selvtillit og selvfølelse. Å bryte ut av emosjonell avhengighet kan være en utfordrende prosess.

Emosjonell avhengighet kan være en vanskelig utfordring å håndtere i et vennskap, men med åpenhet, kommunikasjon, grensesetting og selvrefleksjon kan balansen gjenopprettes. Men, underliggende usikkerheter eller tidligere traumer kan være grunnen til denne type avhengighet. Da kan det jo hende at man som venner trenger profesjonell hjelp til å redde vennskapet. Og det er jo helt greit, fordi det som i utgangspunktet var et godt og solid vennskap er verdt å redde.