De syv grunnfølelsene

21.04.2024

Følelser er en del av livet, på godt og vondt. De har alltid utgangspunkt i de 7 grunnleggende følelsene; sinne, glede, tristhet/sorg, avsky, forakt, overraskelse og frykt/angst. De fungerer som byggesteiner for de komplekse og forvirrende følelsene vi ofte kjenner på. Og blir frustrert over, blant annet fordi den følelsen som tilsynelatende kommer til uttrykk, ikke alltid er det vi egentlig føler. Det kan også virke forvirrende for omgivelsene våre.

Men, hvis vi ser på grunnfølelsene, uten å tillegge de sekundære følelser, kan det oppsummeres slik;

Sinne kan variere fra mild irritasjon til intens raseri. Det er en grunnfølelse som kan motivere oss til å handle mot urettferdighet eller beskytte oss mot trusler. Det kan også være en respons på noe som har hindret oss på en eller annen måte.

Glede spenner fra rolig tilfredshet til vill jubel. Denne følelsen kan inspirere oss til engasjement og styrke relasjoner. Glede er oppløftende og positivt, og en motvekt til det som er utfordrende i livet vårt.

Tristhet og sorg er følelser som vi kjenner på ved for eksempel tap eller skuffelse. Smertefulle følelser, men de er viktige med tanke på hvordan vi bearbeider og til slutt kommer oss gjennom noe som er vondt og vanskelig. Men, tristhet binder oss også sammen i medfølelse og medmenneskelighet.

Avsky og forakt er følelser som hjelper oss å definere grenser og moral. Avsky kan beskytte oss fra ting som kan være skadelige eller farlige, mens forakt kan motivere oss til å avvise det som strider mot verdiene våre.

Overraskelse og frykt/angst er knyttet til den umiddelbare responsen vår på uventede eller potensielt truende situasjoner. Overraskelse holder oss årvåkne og i bedre stand til å tilpasse oss raskt skiftende omstendigheter, mens frykt eller angst aktiverer instinktet for å beskytte oss selv.

Grunnfølelsene er jo noe vi alle har, men måten de kombineres og manifesterer seg på, er individuelt. Personlige erfaringer, kultur, minner og forventninger flettes inn i hvordan vi opplever og uttrykker disse følelsene. For eksempel kan kjærlighet oppleves som en blanding av glede, frykt og overraskelse, avhengig av situasjonen og relasjonene. Og redsel kan virke som sinne. Hvem foreldre har vel ikke opplevd at poden har spurt hvorfor foreldre er så sint når de har tatt et lite forsvinningsnummer, og dukker opp igjen etter noen minutter, men som for foreldrene virker som en evighet.

Fordi følelsene og hvordan de kommer til uttrykk er så komplekse, er det viktig å forstå dem, analysere dem og spørre seg selv om hva er det jeg egentlig føler nå. Det gir oss en innsikt, som igjen kan føre til personlig vekst og utvikling, men også til å forstå menneskene rundt oss. Og bli forstått. Det er jo det vi alle ønsker oss og trenger; et samfunn hvor forståelse, respekt og empati er noe vi både får og gir hverandre.