Din skriftlige samtalepartner

Et menneske du kan skrive til, en som leser hva du har på hjertet når du møter utfordringer og som kan hjelpe deg med å finne løsninger og se etter nye perspektiver. Et menneske som ser deg og din livssituasjon fra et nøytralt ståsted, og som tar utgangspunkt  i det som er utfordrende for nettopp deg. Et menneske som ikke forteller videre det du sier. Et menneske du kan reflektere med.

Trenger du en samtalepartner, og foretrekker skriftlig kommunikasjon, har du kommet til rett sted.


En samtalepartner du kan skrive med.

Hvorfor skrive, er det ikke lettere å snakke sammen?

Det er ikke alle som er komfortable med å snakke ansikt til ansikt med andre om problemer og utfordringer i hverdagen. Det kan føles overveldende og for personlig. Når du skriver, og vi har denne type kommunikasjon, kan du sette ord på komplekse tanker og følelser, og fortelle din historie i ditt tempo, og uten avbrytelser. Du får en bedre oversikt over tankemønsteret ditt, hva som er utfordrende for deg, og hva du trenger hjelp og støtte til. 

Viktigheten av å ha noen å snakke med.

Hvordan er jeg en god samtalepartner for deg?

En god samtale kan gi nye perspektiv som åpner opp for muligheter og løsninger du ikke har tenkt på før. Og, fordi byrden av utfordringer blir lettere å bære hvis du har noen å dele dem med. Jo lettere du bærer, jo mer åpen er veien til den hverdagen du ønsker og hvor du vil være mentalt og følelsesmessig.

Jeg leser også det du skriver mellom linjene. Svaret kan være der du minst venter å finne det, i det usagte. Jeg stiller åpne og reflekterende spørsmål som hjelper deg med å finne svarene du trenger for endring og mestring av hverdagen din, og jeg utfordrer deg til å tenke nytt. Sist, men ikke minst; som en god samtalepartner er jeg genuint opptatt av akkurat deg. Og, jeg vil være for andre den jeg selv manglet da livet mitt var vanskelig.

Du kan bruke kontaktskjemaet for å avtale en skriftlig samtale. 

Første samtale er gratis

💚